Hvorfor kildesorterer vi?

Har du tenkt på hvorfor det er så viktig at vi kildesorterer avfallet vårt?

Humlix har fått med seg sine gode venner Kornelia og Timon og sammen forklarer de deg nettopp hvorfor det er så viktig å sortere de forskjellige typene avfall.

Matavfall

Hvordan kan epleskrotter, potetskrell og fiskebein bli til blomster du kan gi til en du er glad i? Kornelia og Humlix forteller deg hva som skjer med matavfallet ditt.

Plastemballasje

For at vi skal ha nok mat i framtiden, er det viktig at vi tar vare på og sorterer all plastemballasjen vår. Kornelia og Humlix forteller deg hvorfor.

Restavfall

Visste du at restavfall, som ikke kan sortes og gjenvinnes, blir til varme i hus og hjem? Timon og Humlix forteller deg hvordan.

Papir og kartong

Vet du hvor mange ganger vi kan gjenvinne papir og kartong? Kornelia og Humlix forteller deg fordelene ved å sortere papir og kartong.

Emballasje av glass og metall

Vi har bare en jordklode, derfor må vi sortere og gjenvinne avfallet vårt. Kornelia og Humlix forklarer hvorfor emballasje av glass og metall er helt genialt når det kommer til gjenvinning.

Farlig avfall

Vi har mye farlig avfall i hjemmet vårt. Farlig avfall er nettopp farlig. Timon og Humlix forteller hvorfor det er slik og hvordan vi må sørge for at farlig avfall blir ufarlig.

Elektronikk

Elektronikk inneholder stoffer det begynner å bli lite av på jorda. Timon og Humlix forteller at det er en av grunnen til at du må huske å sortere og gjenvinne all elektronikk.